DKK - Kalundborg er en forening, der har hjemsted i Kalundborg Kommune, er stiftet d. 10-09-2014.

Foreningen samarbejder med Dansk Kennel Klub. 

Foreningens formål er at formidle hundetræning med anvendelse af positiv forstærkning. 

Positiv forstærkning anvender en metode, hvor hunden efter indlæring af et markørsignal kan forudsige, at en belønning er på vej. 

Målet er at øge sandsynligheden for, at hunden vil udføre den samme adfærd igen uden at straffe eller lokke dyret. Resultatet er at dyret efter at have fået belønning for, f.eks. at sætte sig, er meget tilbøjelig til at sætte sig igen, for at se om det kan få en belønning mere. Dvs. hunden begynder, at tilbyde det vi vil have den til uden tvang - helt frivilligt. Den lærer at dens adfærd er adgangen til belønning.

Positiv forstærkning fokuserer på:

Kontakt – Grundlaget for al træning. Hvis der ikke er kontakt, er der ikke et samarbejde og så er træning umulig. Hunden skal lære, at det kan betale sig at tage kontakt til sin ejer. Det gøres ved at belønne hunden for at give én kontakt.

Leg – er en god måde at skabe en god relation til sin hund. Det samspil der dannes ved leg er guld værd i forhold til at skabe god kontakt mellem hund og ejer.

Initiativ – Det er centralt, at hunden tør vise initiativ og tilbyde adfærd i indlæringen af øvelser. Når hunden tilbyder adfærd, har den tænkt over det, den gør. Den er bevidst om sine handlinger. De erfaringer, den gør sig, når den er aktiv, husker den bedst. Så vores opgave er at belønne adfærd, vi gerne vil have. Viser hunden uønsket adfærd, ignorer vi den og afventer et andet tilbud. 

Kontrol – er nødvendig for at bevare fokus på det der sker. Hunden lærer, at det er dens adfærd, der fører til belønning. Hunden lærer, at det den gør, fører til belønning, også selvom belønningen ikke er synlig mens vi træner. Det giver belønningen høj værdi, at den skal gøre noget for at få den. Hvis belønningerne hele tiden er tilgængelige falder deres værdi.  

DKK - Kalundborg følger Dansk Kennel Klubs programmer.

Træningen finder sted ved Hvidebækskolen i Jerslev sj.